Begeleiding Hoogsensitieve Kinderen

Omdat ik zelf zeer hooggevoelig ben en er steeds hoogsensitieve jongeren mijn pad kruisten, ben ik mij vanaf 2007 gaan verdiepen in manieren om deze
kinderen / jongeren te begeleiden.

Ik volgde diverse cursussen en opleidingen om er vervolgens achter te komen dat er wel algemene kenmerken zijn van hooggevoelige kinderen, maar dat deze kinderen tegelijkertijd vaak zo uniek zijn in hun ‘zijn’ dat een methodische aanpak te weinig effect heeft.

Tegelijkertijd kwam ik er achter dat ik mij heel gemakkelijk (telepatisch) kon afstemmen op de belevingswereld van het kind en het kind in feite kon ‘lezen’ en het gedrag kon vertalen naar de ouders. Dit heeft zich vertaald in een geheel eigen ‘aanpak’ die overigens per kind heel verschillend kan zijn (ik kijk altijd naar het individu).

Een aantal van de algemene kenmerken van hooggevoelige kinderen:

- ze zijn vaak erg zintuiglijk (telepatisch, helderziend) en nemen daardoor dingen waar die voor anderen nog onzichtbaar zijn
- ook zijn ze vaak erg empatisch (voelen stemmingen van andere kinderen of familie aan)
- ze prikken snel door niet-authentiek gedrag heen
- hun gedrag is vaak ‘wijs’
- ze willen kennis op school niet letterlijk nemen of reproduceren
- ze hebben een hekel aan oefenen en herhalen (routine)
- daardoor leren ze vaak ervaringsgewijs
- ze spiegelen het gedrag van de ouders (wat erg confronterend kan zijn)
- ze reageren sneller overgevoelig op voeding (o.a. koemelk, gluten, suiker en kunstmatige toevoegingen)Middelen en methodes die ik inzet bij begeleiding:

  • Ik kan mij afstemmen op het kind en zien en voelen wat het ‘spiegelt’. Dit gedrag kan ik dan weer naar de ouders vertalen (soms gebruik ik
    daarvoor een eenvoudige systeemopstelling om de ouder(s) inzicht te geven in dit gedrag)

  • Remedies (bv. uit de Healing Arts serie of Bach bloesemremedies) die negatieve emoties omzetten in positief gedrag

  • Gerichte oefeningen en coaching

  • Advies bij voedingsgerelateerde problemen (o.a. allergieën, ADHD), door mijn ervaring als natuurgeneeskundig therapeute.
    Deze kinderen hebben vrijwel allemaal een gevoelig immuunsyteem en reageren vaak snel op lichaamsvreemde stoffen.


Tijdens mijn eigen jeugd werd hooggevoeligheid helaas nog niet benoemd, gelukkig heeft het (door de pioniersrol van een aantal ‘voorlopers’)
inmiddels veel meer bekendheid gekregen. Vrijwel alle kinderen die na het jaar 2000 zijn geboren zijn erg sensitief en gevoelig.